Faridah, Ai, & Titin Yuniartin. " Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis Nabi." 'IRFANI [Online], 1.1 (2018): n. pag. Web. 6 Jun. 2020