FARIDAH, Didah Siti; AZIS, Abdul; KAMILA, Indrawati Noor. PENGARUH PERMAINAN MENYUSUN PUZZLE BERKELOMPOK TERHADAP PERKEMBANGAN KERJASAMA ANAK USIA DINI. Tarbiyat al-Aulad: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1-12, oct. 2020. ISSN 2807-7636. Available at: <https://riset-iaid.net/index.php/TA/article/view/451>. Date accessed: 17 sep. 2021.